Oсвојувањето на воздушните простори претставува вистински   предизвик за секој човек, бидејќи научно e докажано дека летањето   ги освежува мислите, го активира човечкиот ум и ја зголемува творечката способност.  

АК „ШТИП“-Штип е спортски клуб – здружение на граѓани,   формирано со цел да овозможи граѓаните да се запознаат со убавините   на воздухопловните спортови.  

Во рамките на клубот работи Воздухопловен Школски Центар кој врши едукативно-воспитна

дејност и нуди можност на сите заинтересирани да се стекнат со лиценца за пилот.   Таргет групи се претежно ученици, но секој е добредојден, а период за обука е летниот распуст.   Кандидатите за пилоти мора да поседуваат етички и морални вредности како и лекарско   уверение издадено од Воздухопловна летачка комисија.  

 Преку своите секции Аеро Клубот членовите ги стимулира, едуцира и образува во   психо физички здрави личности. Квалитетните воздухопловни кадри произлезени од овој   клуб понатаму ја продолжуваат својата кариера во АРМ, МВР, дирекции и авионски   компании во државата и светот. Овие професионалци понатаму без оглед на тоа каде ги   однел животниот пат му остануваат верни на клубот и го поддржуваат во секој поглед.   Потврда за тоа е и моменталното функционирање на клубот врз чисто волонтерска основа и   огромниот ентузијазам коj членовите го вложуваат со цел клубот да работи нормално и да опстане.   Покрај обуките за пилоти, нудиме за сите заинтересирани атрактивни панорамски   летови со едрилица и авион на спортскиот Аеродром – Штип.

  Аеро Клубот Штип е опшествено одговорна организација и претставува спој на   професионален однос и стекнато реноме, етаблиран како најстар и најтрофеен во државата е   добитник на престижната награда PAUL TISSANDIER на светската воздухопловна организација   FAI за посебно достигнување во областа на воздухопловството.